Woordenlijst

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z
Reset list
Veenlijk -  Vervelende interview(st)er, die door middel van suggestieve vraagstelling een superieure positie t.o.v. de geinterviewde probeert te bewerkstelligen. Naar: Willemijn Veenhoven
Vigilante Ross -  Persoon die zich onwelwillend opstelt tegen het uithalen van kattekwaad tijdens willekeurig zuipfestijnen. Vgl. "Jongens, steek die auto niet in de fik!" "Ach, daar heb je Vigilante Ross weer"
Vlam in de pan -  Moment dat het nuttigen van enige alcoholische versnaperingen omslaat in een onbedaarlijk zuipen.
Volksbuurtsletje -  Fout doch uitdagend en lekker gekleed breezah-meisje uit stads-omgeving
Vreetplanck -  Plank die op de 'yellow chair' gelegd kan worden om daar vanaf te eten of om je bier op te zetten.
Vunzige -  Bijvoeglijk naamwoord voor iemand die binnen 5 minuten na kennismaking al doet aan amateur gynaelogie. Wast wel direct daarna zijn handen.